Information från Söderhamn Nära

Kommunfullmäktiges beslut om att fastställa VA-verksamhetsområde för Inre Norrfjärd vinner laga kraft 2014-06-30. Beslutet innebär att Söderhamn NÄRA nu kan arbeta vidare med att ta fram kompletterande detaljprojektering, upphandlingsunderlag samt informationsmaterial till fastighetsägare. Byggstart som styrs av faktorer såsom bygglovsansökningar, ledningsrättsförrättning, tillstånd, samordning och funktion planeras att ske 2015. Vi är tyvärr lite för tidigt i processen för att kunna svara på de frågeställningar Ni har. Den information vi har idag finns publicerad på vår hemsida: http://www.soderhamnnara.se/nyheter/nyhetsarkiv/soderhamnnaranyhetsarkiv/kommunaltvaiinrenorrfjard.5.202681d91462025a0e74b5d.html Arbetsgruppen har fått frågor om Bredband/Fiber kommer att bli möjligt genom detta projekt och som svar från Söderhamn Nära har vi fått följande: I projektplaneringen ingår att se över möjligheten för samförläggning för att möjliggöra fiberanslutning till fastigheterna. Det blir en spännande höst men först så hoppas vi att sommar värmen strax dyker upp. Hälsningar från Arbetsgruppen